Bedrijfsleven investeert in digitalisering om voorop te blijven lopen

Met dank aan: AD, het Financieele Dagblad en Logistiekprofs. Onlangs stond in het AD dat het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam starten met blockchaintechnologie. Het Havenbedrijf wil met deze nieuwe, slimme technologie onder meer de logistieke processen versimpelen en de kosten omlaag brengen. Het idee achter de nieuwe techniek is dat er uiteindelijk één groot, decentraal digitaal grootboek van transacties kan worden opgezet. Tot dit systeem zouden dan verschillende partijen in een keten tegelijkertijd toegang kunnen krijgen. Een van de belangrijkste voordelen van blockchaintechnologie is dat het niet nodig is om allemaal verschillende ICT-systemen aan elkaar te koppelen. In plaats daarvan verloopt alles via dit ene nieuwe systeem. En dat heeft dan weer als voordeel dat transacties veel sneller en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Een voorbeeld waarbij blockchain kan worden toegepast is bij het centraal vastleggen van voorraden bij bedrijven die met elkaar werken. Dit kan behoorlijke besparingen opleveren in deze logistieke keten. Niet alleen het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam investeren in digitalisering. Ook stond in het Financieele Dagblad dat de sector logistiek meer moet investeren in digitalisering wil Nederland voorop blijven lopen, aldus de voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN) de heer Arthur van Dijk. ‘We kunnen onze voorsprong alleen vasthouden als we innoveren op IT-gebied. Kennis is een onlosmakelijk onderdeel van onze vooraanstaande positie. Maar er komt vanuit de digitalisering en het gebruik van data zoveel op ons af dat we moeten investeren om voorop te blijven lopen’, aldus Van Dijk. Digitalisering heeft een enorme impact op het bedrijfsleven. En hoewel dit voor veel bedrijven ontwrichtend kan werken is het niet per se bedreigend. Naast risico’s zijn er ook kansen. Maar dan moeten bedrijven wel tijdig op de veranderingen in de markt anticiperen. Digital Innovation helpt om bedrijfsprocessen te rationaliseren en te digitaliseren voor verhoging van productiviteit en omzet. Wij gebruiken daarvoor onder andere de modernste low-code software technologie en omzeilen IT-legacy problematiek. Concreet en praktisch! Wij ontwikkelen nieuwe software applicaties om bijvoorbeeld de samenwerking tussen medewerkers en klanten te verbeteren, om klantervaringen te optimaliseren door beter gebruik van data en voor slimmere procurement, supply chain management en e-logistiek. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Verder praten over de voordelen van digitalisering voor uw organisatie? Neem dan contact met Digital Innovation op.

BE IN THE KNOW. GET X-RAY.

X-RAY is our e-zine bringing you the latest insights and use cases in the fields of human-centered automation, cognitive computing, AI, and other game-changing technologies. Read out latest edition here.